Menu
Sepet

KVKK Rıza Muvafakatnamesi

KVKK Rıza Muvafakatnamesi

 

GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

 

1. gikap.com, üyelerinin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

 

2. ÜYELER, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. Gikap.com, üyelerinin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

 

3. gikap.com, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, bireysel satıcı bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, gikap.com’ a ait ürünleri sunabilmek ve üyeler ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla üyelerin kişisel verilerini işleyebilir.

 

4. gikap.com, üyelerinden aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir.

 

a-    Üyeler  tarafından gikap.com’a doğrudan sağlanan bilgiler: Bu kapsama üyelerin, gikap.com resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla gikap.com ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Uzmanın;

 

·Adı, soyadı

·Mesleği

·Adresi

·Aile Bilgileri

·Aylık Geliri

·Çocuk Sayısı ve yaşları

·Doğum Tarihi

·E-posta adresi

·Sabit ve Cep Telefonu numarası

·Uzmanın numarası

·T.C. Kimlik numarası

·Vergi Kimlik numarası

·Sosyal Sigorta numarası

·Banka Hesap Bilgileri

·Anne – Baba adı ve soyadı

·Pasaport Numarasını içerir.

 

b.G ikap.comtarafından üyeler hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama üyenin satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, üyelere ilişkin bilgileri girmektedir. Ayrıca üyeler, gikap.com resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde gikap.com  aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 

·Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

·Oturum açma bilgileri

·İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

·Saat dilimi ayarları

·Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

·İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

· gikap.com resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere Uzmanın ziyaretine ilişkin bilgiler

·üyelerin  incelediği veya aradığı ürünler

·Sayfa yanıt süreleri

·Karşıdan yükleme hataları

·Belirli sayfaların ziyaret süreleri

·Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

·Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

· gikap.com müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

 

c. gikap.com  tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: üyenin  gikap.com  tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda gikap.com, üye hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda gikap.com , birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) üyeler hakkında bilgi alabilir.

 

d. gikap.com, Uzmana ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

 

·Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve gikap.com’ dan talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

·Hali hazırda üye  tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

·Üyelerin  hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

· Gikap.com  ile üyenin arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

·üyenin, gikap.com’ nun politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

·üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için,

·Üye, gikap.com’nun hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

· Gikap.com, resmi web sitesi içeriğinin üye ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

·satış ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

· Gikap.com, resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

· Gikap.com, resmi web sitesinin içeriğinin üye ve satıcılar için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla gikap.com resmi web sitesini geliştirmek için;

·Üyenin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

· Gikap.com, resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

·Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Uzmanlara ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

·Üyenin veya Gikap.com resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için,

·Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

 

e. Gikap.com , üyenin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

 

f. Gikap.com, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Carex Danışmanlık grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) Üyenin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

 

g. Gikap.com, aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara üyenin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

 

·İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

·üyelere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

 

Gikap.com, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 40 yaş altı 3.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Gikap.com söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden gikap.com  sistemine yeni katılan üyeler gibi)

· gikap.com  resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda gikap.com’ a destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

·Üyenin onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, gikap.com  mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

 

h. Gikap.com , üyelerin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

 

i. Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde gikap.com, üyenin  kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

 

j. Gikap.com ’ un veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, üyelerin  kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

 

k. Gikap.com, yasal bir yükümlülüğe uymak veya gikap.com  içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

 

l. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

 

5. Satıcı veya üyeler  tarafından Gikap.com’ a sağlanan veya Gikap.com  tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedirGikap.com  online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. Üyeler  hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Gikap.com  veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra üyenin siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Üye, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

 

6. Gikap.com , kişisel bilgilerin güvenli ve bu duyuru/bildirim/Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Gikap.com  resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

7. Gikap.com , Üyenin  resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için satıcı veya alıcı üyeye bir şifre verdiğinde veya üye bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması Üyenin sorumluluğundadır. Üye bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur.

 

8. Üyenin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Gikap.com, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk üyeye aittir.

 

9. Üye, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. Üye, bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

 

10. Üyenin, Gikap.com tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Üyenin hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

 

11. Üyenin, Gikap.com  Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Gikap.com, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

 

12. Üye ,gikap.com’ a başvurarak, kişisel verilerinin;

 

a.işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.işlenmişse bilgi talep etme,

c.işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.aktarılan kişileri bilme,

e.eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

f.KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme,

g.aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme,

h.münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

13. Gikap.com, üyeyi,gikap.com ağının bir üyesi olduğunda, üyenin ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. Üye de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Üyenin  temel yükümlülükleri şunlardır:

 

·Kendisine Gikap.com  tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

·Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

· Gikap.com ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

 

14. Gikap.com , üyeye  tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, üye derhal Gikap.com’a  böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

 

15. Üye, Gikap.com’un bu duyuru/bildirim/Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

16. Uzmanın kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Gikap.com, üyenin kaydını feshetme hakkına sahiptir.

 

17. Gikap.com , üyenin , kişisel bilgilerin bu duyuru/bildirim/Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

18Gikap.com  resmi web sitesinde, Uzmanı, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, üyenin web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Gikap.com  bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin üye, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. üye, Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

 

19. Gikap.com’ un duyuru/bildirim/Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Gikap.com resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde üyeye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben üyenin, gikap.com resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

20.Telif haklarının Gikap.com’a ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması gikap.com’un yazılı onayına tabidir.